Trage Wegen Koningshooikt

Wat zijn trage wegen?

Trage wegen zijn paden of wegen die bestemd zijn voor niet-gemotoriseerd verkeer. Wandelaars, fietsers en ruiters zijn de belangrijkste gebruikers. Je vindt ze overal: op het platteland, in een dorpskern of verkaveling, zelfs in de stad. Verhard of onverhard, breed of smal: trage wegen kunnen alle vormen aannemen. Het zijn veldwegen, kerkwegels, jaagpaden, vroegere treinbeddingen, holle wegen, bospaden en doorsteekjes. Het zijn veilige verbindingen voor zachte weggebruikers zoals schoolgaande kinderen, ze hebben dikwijls een recreatieve waarde. Vaak zijn ze levend erfgoed waarover anekdotes en legendes bestaan. Voor natuurontwikkeling zijn ze ook van belang.

Werkgroep Trage Wegen
In 2007, met Valentijn, schaarden zich een tiental vrijwilligers rond de tafel, met één bekommernis: waar zijn al die voetpaadjes van toen en wat kunnen we doen om ze in ere te herstellen en te voorkomen dat er nog meer verdwijnen? De eerste stap leek ons de drie kerkwegeltjes in het dorp zelf. Met inbreng van dorpsgenoten doopten we ze Kerkepad, Vlinderpad en Pikkelpad. De stad zorgde voor een opknapbeurt en de nodige straatnaambordjes. Momenteel zijn er 12 dergelijke wegeltjes.
Alle trage wegen
Wandelingen in Jut
Onze werkgroep zag in het uitstippelen van wandellussen een goede manier om zoveel mogelijk trage wegen in gebruik te nemen. We trokken de boer op en hadden meestal vruchtbare gesprekken met eigenaars. Ten slotte konden we 6 routes aanbieden over in totaal 40 km, waarvan zowat 20 km trage wegen. Een flink deel hiervan waren primeurs voor vele Hooiktenaren.
Alle wandelingen
Wandelgebied Pallieterland

Wandelgebied Pallieterland

2012, een nieuwe mijlpaal. Onze wandelingen werden opgenomen in het wandelgebied Pallieterland. De wandelingen werden voorzien van startpanelen, rustplekken, nieuwe pijlen,… en ook wandelkaart en brochure. Nog niet aangeschaft? Doen maar, op zoek naar de wandeltuin van Lier!

Ergens hebben wij mekaar ontmoet langs trage wegen.

Eens hebben wij jouw belangstelling, meer nog, jouw bekommernis aangevoeld.

Ooit heb jij bijgedragen tot een hoopvolle toekomst voor de geliefde buurtwegen in onze leefomgeving.

Altijd en overal heb jij een goed woord over voor onze volgehouden inspanningen, tien jaar lang, traag, maar zeker!

En daar zijn wij jou uiteraard ongelooflijk dankbaar voor. Geloof het maar.

Quote van Hubert bij 10 jaar Trage Wegen Koningshooikt

NIEUWS UIT DE REGIO

DTW2023 – verslag

Op 14 oktober te 14 uur vertrek, Moevement, jeugdhuis te Aarschotsesteenweg 1 te Lier: Na de uitleg van het belang van Trage Wegen betreffende veilige manieren voor verplaatsing naar en van school/werk  en tevens als recreatieve waarden,  vertrokken we met een 26 personen, van verschillende gemeenten voor de wandeling met de naam

Lees verder >