DTW2023 – verslag

Op 14 oktober te 14 uur vertrek, Moevement, jeugdhuis te Aarschotsesteenweg 1 te Lier: Na de uitleg van het belang van Trage Wegen betreffende veilige manieren voor verplaatsing naar en van school/werk  en tevens als recreatieve waarden,  vertrokken we met een 26 personen, van verschillende gemeenten voor de wandeling met de naam Wolvenveldpad. Eerste hindernis…