Drijpikel
Verbindt achterzijde van het Fort van Lier met de Aarschotsesteenweg. Ligt volledig op het Lammeskespad.

Drijpikkel is een toponiem dat heel vaak voorkomt in Vlaanderen. Zo ook in de omgeving van het Spreet en het fort van Lier. De naam verwijst naar een voormalige boerderij, met de landerijen er rond. Drijpikkel is eveneens een begrip waarmee letterlijk een driepikkel wordt bedoeld, dienstig om gemaaid gras te drogen.

ANDERE TRAGE WEGEN