Stropersweg
Verbinding tussen de zuidelijkste punt van de Jutse Plassen met de Sander De Vosstraat. Ligt op het Stombaarshoekpad.

Vooral omwonenden van de Sander De Vosstraat en Gangelberg getuigen dat de achterliggende gronden en met name het bos vaak opgeschrikt is geworden door geweerschoten van vooral drieste, nachtelijke stropers. Door de inrichting van de Jutse Plassen en de komst van wandelaars en joggers keert de rust hier weer. Eigenlijk dichten we de naam Stropersweg niet toe ter ere van deze onwettige jagers, maar interpreteren we het als ‘Stropers weg!’.

ANDERE TRAGE WEGEN