Wielewaaldreef
Zijdreef van Bossen richting Juffrouwenbos en geeft verder verbinding met Beekstraat. Maakt deel van het Koningsbossenpad.

In 2007 vierde Natuurpunt regio Lier, vanaf de oprichting Wielewaal geheten, hun 60-jarig bestaan. Baron Puissar.nt, eigenaar van het Juffrouwenbos en percelen daar rond, onderhield een goede verstandhouding met de natuurvrienden. Op oude kaarten vinden we de vermelding ‘natuurreservaat’. Ter gelegenheid van het jubileum kwam een erfdienstbaarheid tot stand met de eikendreef, waarlangs 60 zomereiken werden geplant, gesponsord door Hooiktse personen en verenigingen. De Natuurpunter die de contacten met de baron onderhield, Yves Peeters, overleed korte tijd na de inhuldiging, vandaar ook de zitbank. Vandaar de bevestiging van de toen toegekende naam Wielewaaldreef. Over enige toegankelijkheid van het Juffrouwenbos is spijtig genoeg tot op heden geen sprake meer.

ANDERE TRAGE WEGEN